Process

Papper är ett av de mest användbara, allsidiga och spännande material som människan känner.

Annica Stiernlöfs konst växer fram ur handformat papper som med unik och fantasieggande personlig teknik bearbetas till tredimensionella bilder, skulpturer och koppartrådsteckningar. Annica Stiernlöfs papperskonst finns i museer och privatsamlingar i en rad länder.

Några nya objekt

Fukushima – Handgjort papper, tagel, tyll och guldfolie

 

Jag gråter för er alla

 

Var katten är katten? I korgen så klart!

 

Vägglöss eller Bed bugs

 

Tjänsteandar

 

Korg med svan

 

Eros – sisalfibrer och stålsvampar